My jsme žáci 9. ATřída Nadi Šiškové

Přijímací řízení na střední školy

Publikováno 23.10.2017 v 12:28 v kategorii Třídní novinky, přečteno: 82x

Tyto informace dostanou žáci zítra v papírové podobě - doma prosím nechat podepsat zák. zástupcem.

Přijímací řízení – školní rok 2017-2018

Základní informace

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách budou stanoveny prováděcím předpisem.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Termíny podání přihlášek na střední školy

Uchazeč může požádat maximálně o 2 přihlášky ke studiu na SŠpro 1. kolo přijímacího řízení. Obdrží je od výchovné poradkyně v 1. týdnu měsíce ledna. Vyplněné přihlášky předá nejpozději do 26. ledna svému třídnímu učiteli k zapsání známeka k potvrzení. Potvrzené a zkontrolované přihlášky mu budou vráceny a nejpozději do 1. března 2018 je musí předat příslušné střední škole. (V případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou je nutné vyplnit a předat přihlášku SŠ již do 24. listopadu 2017). Na každou ze dvou přihlášek vypisuje uchazeč obě školy, o které má zájem. Způsob předávání přihlášky je stanoven současným zněním školského zákona tak, že uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. Nezasílají ji již prostřednictvím základní školy, jak tomu bylo v minulých letech. Při posílání přihlášek poštou je nutné doporučené podání.

Výsledky přijímacích zkoušek

Uchazeč předá řediteli střední školy do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí tzv. zápisový lístek. Zápisový lístek obdrží jen jeden a rodiče žáka si jej vyzvednou u ředitelky naší základní školy.

Odvolání

Na veřejných středních školách se lze odvolat do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se předává řediteli SŠ.

Další informace

Do prvních ročníků víceletých gymnázií se mohou hlásit výhradně jen děti z pátých a sedmých tříd základních škol.

Více informací získáte na stránkách MŠMT ČRwww.msmt.cz nebo na webových stránkách www.atlasskolstvi.cz , www.studujvpk.cz

Výchovný poradce: Mgr. Naděžda Šišková

Kontakt:siskova@maszskt.cz

Tel. č.: 724 801 866

Komentáře

Celkem 0 komentářů

 • Neregistrovaný uživatel

  Jméno: Přihlásit se

  Blog:

  Obsah zprávy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovězte na otázku: Co je dnes za den?