My jsme žáci 9. ATřída Nadi Šiškové

Nemoc a učivo

Publikováno 07.01.2018 v 17:49 v kategorii Třídní novinky, přečteno: 78x

Ahoj andílci,
jelikož se mě nechtějí bacily pustit, tak Vám píši.
Poslala jsem svým kolegům práci na matematiku i chemii. Tady jsem Vám jí napsala taky pro ty, kteří jsou popř. nemocní. Doufám, že co nejdříve přijdu. Testy z matematiky jsem opravila a za chvilku vám dám známky na bakaláře. Nedopadly vůbec dobře. Buďte hodní a dobře se učte.
pondělí - M - str.13 / úlohy na závěr
úterý - M - str.14 lineární funkce - opsat oba zelené rámečky, projít si cv. A a B ze str. 14, 15; ze str. 16 opsat rámeček přímá úměrnost
středa M - str. 16, 17 projít si všechna cvičení, podívat se na D
čtvrtek M - str.18 lineární funkce a její graf - opsat rámeček, přečíst si A, udělat cvičení 1 do sešitu
pátek - M - str.19, 20 - postupně dělat do sešitu cvičení, opsat si rámeček ze str. 20
CHEMIE

LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ, MOLÁRNÍ HMOTNOST

1) Doplň k základním veličinám jejich označení a jednotku:

látkové množství: označení: jednotka:

molární hmotnost: označení: jednotka:

2) Vyhledej v tabulkách molární hmotnost prvků:

M( Na) =

M( H) =

M( Mg) =

M( S) =

M( P) =

M( O) =

3) Vypočítej molární hmotnost sloučenin (součet molárních hmotností všech atomů)

M( H2O) =

M( NaCl) =

M( NaOH) =

M( NH3) =

M( H3PO4) =

M( MgCl2) =

4) Vodík se připravuje reakcí zinku s kyselinou chlorovodíkovou, při reakci reaguje

1 mol zinku s 2 moly kyseliny chlorovodíkové a vznikne 1 mol vodíku H2.

Napiš pod reaktanty a produkty reakce jejich molární hmotnosti:

Zn + 2 HCl→ ZnCl2 + H2

…………. …..…… ………. …………

 1. Vypočítej pomocí chemických tabulek molární hmotnost (M)kyseliny trihydrogenfosforečné – H3PO4.

[97,93 g/mol]

 1. Vypočítej pomocí chemických tabulek molární hmotnost (M)manganistanu draselného – KMnO4.

[158 g/mol]

 1. Jaká je hmotnost 0,5 molu kyseliny siřičité?

[41,02 g]

 1. Z kolika gramů připravíme 8 molů bezvodého síranu měďnatého?

[1276,64 g]

 1. Máme 0,15 molu Fe2(SO4)3. Kolik to představuje gramů?

[59,978 g]

 1. Látkové množství NaOH je 250 mikromolů. Jaká je hmotnost hydroxidu sodného?

[0,009995 g = 9,995 mg]

7. Kolik molů obsahuje roztok 380 miligramů fluoridu hlinitého – AlF3?

[0,0045 mol = 4,5 mmol]

8. Jaká je molární hmotnost neznámé látky, která byla připravena z 260 miligramů, a látkové množství činilo 13 milimolů?

[20 g/mol]

9. 8 molů roztoku vzniklo z 640 gramů neznámé látky. Jaká je molární hmotnost neznámé látky?

[80 g/mol]

 1. V 5 litrech NaOH bylo rozpuštěno 10 molů NaOH. Jaká je látková koncentrace tohoto roztoku?

[2 mol/l]

 1. Jaká je koncentrace 250 ml roztoku kyseliny sírové, která obsahuje 25 molů?

[100 mol/l]

 1. Kolika molární je roztok CuSO4.5H2O, obsahující 50 milimolů v roztoku o objemu 2,5 litrů?

[0,02 mol/l]

 1. Roztok 360 ml HCl obsahoval 72 mikromolů. Jaká byla latková koncentrace HCl?

[0,0002 mol/l]

 1. Jaká je koncentrace 1 molu vzdušného dusíku, který zaujímal objem 22,4 l?

[0,0446 mol/l]

5. Kolik molů představuje roztok soli s objemem 8 litrů a koncentrací 0,5 mol/dm3?

[4 mol]

6. Jaké látkové množství představuje roztok s koncentrací 0,001 mol/l a objemem 50 ml?

[0,00005 mol = 0,05mmol]

7. Kolik molů představuje 100 ml 2M roztoku fluorovodíku (HF)?

[0,2 mol]

8. Urči objem v mililitrech a litrech. Kyselina sírová je 2 M a látkové množství činí 3 moly.

[1,5 l = 1500 ml]

9. Jaká je látková koncentrace roztoku hydroxidu sodného, který vznikl rozpuštěním 10 g NaOH na celkový objem 500 ml?

[0,5 mol/l]

10. Jakou hmotnost představují 3 dm3 0,3 M roztoku manganistanu draselného (KMnO4)?

[142,2 g]


Komentáře

Celkem 0 komentářů

 • Neregistrovaný uživatel

  Jméno: Přihlásit se

  Blog:

  Obsah zprávy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovězte na otázku: Co je dnes za den?